ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων ανακοινώνουμε πρόγραμμα μαθημάτων webinar με θέμα:
« Ο ρόλος των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων σε ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
ή και με καρδιαγγειακά νοσήματα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

Για ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επεσκέφθητε την σελίδα Εγγραφές Webinar

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
22/06/2016 13:30 – 14:30 ΠΑΠΠΑΣ – ΤΖΙΛΑΣ
28/09/2016 13:30 – 14:30 ΕΛΙΣΑΦ – ΣΙΑΦΑΚΑΣ
26/10/2016 13:30 – 14:30 ΠΑΠΠΑΣ – ΤΖΙΛΑΣ
30/11/2016 13:30 – 14:30 ΕΛΙΣΑΦ – ΣΙΑΦΑΚΑΣ

Σταύρος Ι Παππάς
Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης ,Έρευνας &Εκπαίδευσης
Για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα.

Ομιλία 1ου Webinar: Παππάς – Τζίλας

imeresd