ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

dolphin

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

To Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα διοργανώνει στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην ΑΘΗΝΑ από 11-15 Φεβρουαρίου 2019 τις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες «Γ. Παπαδάκης» με θέμα: «Η Διατροφή στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου & των Μεταβολικών Νοσημάτων» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πανελλήνια Εταιρεία Διατροφής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Γιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αφού τα θέματα Διατροφής που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο, θα καλύψουν το κενό, που υπήρχε μέχρι σήμερα, αφού τα θέματα αυτά στις Ημερίδες εθίγοντο ακροθιγώς.
Σε εποχές όπου ο Σακχαρώδης Διαβήτης, τα Μεταβολικά Νοσήματα και επακόλουθα, τα Καρδιαγγειακά νοσήματα αυξάνονται δραματικά και επιδημικά, σε νοσηρότητα, θνητότητα και αυξημένο κόστος Υγείας, Η πλέον αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση είναι η Πρόληψη, με αλλαγή τρόπου Ζωής κυρίως Διατροφής και Άσκησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
Επιλογή θεμάτων, που καλύπτουν τα σημαντικότερα, συχνότερα νοσήματα και την επικαιρότητα, που ενδιαφέρει το Γιατρό της Π.Φ.Υ.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα εισηγητών εκλεκτών συναδέλφων, Πανεπιστημιακών δασκάλων, Διευθυντών ΕΣΥ, Ειδικών διαφόρων ειδικοτήτων και Γενικών Γιατρών, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά , από 11 έως και 15 Φεβρουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην ΑΘΗΝΑ, για ένα παραγωγικό και δημιουργικό για την εκπαίδευσή μας πενθήμερο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σταύρος Παππάς
Πρόεδρος
Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά νοσήματα
Αντώνης Ζαμπέλας
Πρόεδρος
Πανελλήνιας Εταιρείας Διατροφής

dolphinΠανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
<< Γ. Παπαδάκης >>
“ Η Διατροφή στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη των παραγόντων Καρδιαγγειακού κινδύνου και των Μεταβολικών Νοσημάτων”
Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)
11 – 15 Φεβρουαρίου 2019
Ξενοδοχείο
DIVANI CARAVEL
Αθήνα.


dolphin9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)
5 – 7 Απριλίου 2019
Ιωάννινα
Grand Serai Hotel.

imeresd