ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος | Σταύρος Ι. Παππάς
Αντιπρόεδρος | Μωυσής Ελισάφ
Γενικός Γραμματέας | Αντώνιος Αλαβέρας
Ταμίας | Αναστάσιος Κουτσοβασίλης
Μέλη |
        Βασίλειος Τσιμιχόδημος
        Ουρανία Αποστόλου
        Θεοδόσης Φιλιππάτος

imeresd