ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος | Σταύρος Παππάς
Αντιπρόεδρος | Μωυσής Ελισάφ
Γενικός Γραμματέας | Αντώνιος Αλαβέρας
Ταμίας | Αθανασία Παπαζαφειροπούλου
Μέλη |
        Μιχαήλ Κωσταπάνος
        Αλέξιος Σωτηρόπουλος
        Θεοδόσιος Φιλιππάτος

imeresd